Hakkımızda

Biz Kimiz?

Düzce Valiliğinin himayelerinde T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) koordinesinde Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan toplam bütçesi 1.6 Milyon TL olan Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi Projesi ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP)  başvuru yapılmış, projemiz T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 1.2 Milyon TL hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Sağlanan finansman desteği ile 21 aylık kurulum süresi içinde proje tamamlanarak “Mucit Burda” marka adıyla tanıtımı yapılan Düzce Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi 01 Aralık 2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamıştır.


Proje Hakkında


Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün vizyon projesi Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi Projesi, Ülkemizin kreatif ve inovatif çözümler ile teknolojik alanlardaki gelişimine hız kazandırmayı ve bu kapsamda kendi alanında ilk örnek olarak tüm Türkiye’ye model olmayı hedeflemektedir. 

Proje ile özel eğitim kapsamındaki üstün yetenekli bireyler ile down sendromlu, otizm spektrum bozukluğu olan ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan bireylere yönelik atölyeler kurulması amaçlanmaktadır.

Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezinde iki ana atölye ve bunlara bağlı birimler bulunmaktadır. Bu atölyelerden ilki örgün eğitimin içinde veya dışında her yaş grubunda yeteneği bilimsel yöntemlerle tanılanmış veya tanılanamamış ancak üretken, keşfetme, araştırma, yeni ürün ortaya koyma, icat yapabilme becerileri gelişmiş bireylerin kullanımına yönelik İnovatif Çözüm Merkezi ve bu atölyeye bağlı Mekanik Tasarım Atölyesi ile teorik bilginin deneysel olarak test edilebileceği Temel Bilimler Test Merkezinden oluşmaktadır.

İnovatif Çözüm Merkezi ve bağlı atölyeleri kullanacak öğrencilerimiz ve gençlerimiz burada gelişmiş ekipmanlarla donatılmış atölyelerden yararlanma imkânı bularak teorik olarak planladıkları, hayal ettikleri çalışmalarını somut hale getirebilecek, prototipler geliştirebileceklerdir. Özetle, bu merkezde mucitlere proje hazırlama ve geliştirme imkânı sağlanmaktadır.

Ayrıca bu bölümde yapılacak çalışmalarla üstün yetenekli bireylerin,

·         Yenilikçi teorik projelerini hayata geçirebilecekleri fiziki ortam oluşturmak,

·         Örgün eğitimdeki bireylerin meslek tercihlerine ve yönelimlerine katkı sağlamak,

·         Yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanların teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak,

·    Stratejik önemi, yüksek katma değeri ya da küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük girişim, araştırma-geliştirme, proje ve faaliyetleri yapmak ve desteklemek,

·         Yetenekli gençleri tespit etmek ve eğitmek,

·         Teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bütün bu alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezinin ikinci ana atölyesi down sendromlu, otizm spektrum bozukluğu olan ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan MEB bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinden mezun olmuş, örgün eğitim dışına çıkmış engelli bireylere yönelik oluşturulmuş Mesleki Yaşam Merkezi atölyesidir.

Bu bölümde yapılacak çalışmalarla down sendromlu, otizm spektrum bozukluğu olan ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin,

·         Mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek,

·         İleri düzey mesleki beceriler kazandırmak,

·         Özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlamak,

·         Aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendirilmelerini sağlamak,

·         En uygun istihdam olanakları belirlenerek iş ve meslek danışmanlığı yapılması,

·         Genç işsizliğin azalmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.


Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi’nin Hedef Kitlesi


Üstün yetenekli olduğu tanılanmış veya öncesinde tanılaması yapılamamış ancak üstün yetenekli olma ihtimali bulunan 6-14 ve 14-18 yaşları arasındaki öğrenciler başta olmak üzere, her yaş grubundan bireyler ile down sendromlu, otizm spektrum bozukluğu olan ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan MEB Bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinden mezun 18 yaş üzeri bireyler hedef kitlemiz arasında yer almaktadır.


İşbirlikleri


Düzce Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) projenin ortağı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ise proje iştirakçisidir.


Proje ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar


İŞKUR: MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında 5 Mayıs 2017´de özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkânlarını artırmaya yönelik iş birliği protokolü kapsamında İŞKUR, İş ve meslek danışmanları ile engelli bireylere en uygun istihdam alanlarının belirlenmesine destek olmaktadır.

Düzce Üniversitesi: 20 Şubat 2019 tarihli Düzce Üniversitesi ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalana eğitimde iş birliği protokolü kapsamında Düzce Üniversitesi öğrenci ve öğretmenlerin her türlü bilimsel araştırma çalışmalarında üniversitenin sahip olduğu kütüphane, araştırma merkezi ve laboratuvarlardan yararlanmalarını sağlamaktadır.

BORSA İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi okulun kampüs alanında yer alan F Blok derslik binası giriş katına kurulmuştur. Merkezin faaliyete başlaması ile idari ve mali sorumluluğu okul müdürlüğüne verilmiştir.

KOSGEB: Kendi işini kurmak isteyen Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezinde eğitim almış ve eğitime devam eden bireyler KOSGEB’e yönlendirilecektir.

 

Mili Eğitime Bağlı Diğer Kurumlar


Düzce Bilim ve Sanat Merkezi, Düzce Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Okul ve Kurumlar


Erişebilirlik


Düzce Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi Projesi kapsamında atölyeden yararlanmak isteyen engelli bireyler ile erişimde güçlük çeken üstün yetenekli bireylerin atölyeye erişimlerini sağlamak, toplantı, gezi, ziyaret ve inceleme çalışmaların da yararlanıcıları taşımak, düzenlenecek ulusal yarışma, fuar ve benzer etkinliklere katılacak yararlanıcılara servis hizmeti sunmak amacıyla proje finasmanı ile alınmış servis minibüsümüz bulunmaktadır.


İdari ve Mali Yönetimi

Merkezin idari sorumluluğu BORSA İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümüne verilmiş olup mali işleri okul Müdürlüğüne bağlı döner sermaye işletmesi tarafından yürütülecektir.


Merkez Danışma Kurulu

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak, kurumlar arası koordinasyon, işbirliğini gerçekleştirmek, yeni çalışmalara yön vermek amacıyla danışma ve istişare kurulu oluşturulmuştur.

Kurul Başkanı

Ahmet YAKUPOĞLU

Şube Müdürü

Uygulama Yöneticisi

Kurul Üyesi

İlyas AYYILDIZ

Öğretmen

Proje Uzmanı

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet ÖNEMLİ

Öğretmen

Proje Uzmanı

Kurul Üyesi

Âdem AKKUŞ

Öğretmen

Proje Uzmanı, Mucit


Teknik Mentorlerimiz


Akademik Mentorlerimiz

Öğr. Gör. Gültekin ÇAKIR

Düzce Üniversitesi

Elektronik ve Otomasyon

Talaşlı/Talaşsız İmalat Yöntemleri

Takım Tezgâhları

CNC Kontrollü Takım Tezgâhları

Bilgisayar Destekli Üretim

Bilgisayar Destekli Mekanik Tasarım

Elyaf Takviyeli Kompozit Parça ve Kalıp Tasarımı ve İmalatı

Mekanik Sistemler ve Çalışma Prensipleri

 

Öğr. Gör. İlyas Temel ŞAFAK

Düzce Üniversitesi

Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu

 

Gelecek Tasarımı (Fütürizm), Gelecekte Lojistik, E-Ticaret, E-İhracat

Dr. Öğr. Üyesi Osman KARTAL

Düzce Üniversitesi

İşletme Fakültesi

Finans, Maliyet Hesapları, Girişimcilik, İnovasyon, Ulusal/Uluslararası Projeler

 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZGÜR

Düzce Üniversitesi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

 

İletişim, Halkla İlişkiler, Yeni Medya

Öğr. Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU

Düzce Üniversitesi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İktisadi Analiz

Reel Üretimde Maliyet Analizi

Doğal Organik Tarım Üretim, Pazarlama ve Satış

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik İşlemleri

Ar-Ge Süreci ve Seri Üretimin Planlanması

 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZAK

Düzce Üniversitesi

Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Bölümü

 

Mesleki Yaşam Merkezi atölyesinde akademik danışmanlık, projelerle ilgili fikir, yönlendirme ve danışmanlık desteği

 

Doç. Dr. Feyzullah ŞAHİN

Düzce Üniversitesi

Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Bölümü

 

Mesleki Yaşam Merkezi atölyesinde akademik danışmanlık, projelerle ilgili fikir, yönlendirme ve danışmanlık desteği

Doç. Dr. Furat AKDEMİR

Düzce Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

Sosyal Bilimler ve İlahiyat

Doç. Dr. Fatih AYDIN

Düzce Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Sosyal Bilimler ve İlahiyat

Sosyal Medya Hesaplarımız