Nasıl Yararlanabilirim?

Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi atölyelerini kullanabilmek için yukarıdaki linkte bulunan başvuru formunu doldurarak mucitburda@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru formu değerlendirildikten sonra mail yoluyla tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Uygun görülenlerin online üyelik başvurusu yapması istenecektir.

 

İlkelerimiz

 

 Başvuru ve Kabul İlkeleri

 

a) Örgün eğitimin içinde veya dışında her yaş grubunda yeteneği bilimsel yöntemlerle tanılanmış veya tanılanamamış ancak üretken, keşfetme, araştırma, yeni ürün ortaya koyma, icat yapabilme becerileri gelişmiş tüm bireyler ferdi veya ekip halinde merkezin sunduğu hizmetlerden yararlanabilirler.

b)  Başvuru yapacakların örgün eğitim çağında olması durumunda danışman (Öğretmen, akademisyen, teknik uzman vb.) ile beraber atölyelerin kullanması zorunludur.

c)   Birlikte çalışma anlayışını ve iş birliğini geliştirmek, desteklemek amacıyla ekip çalışması yapacak gruplara öncelik verilir.

d)   Merkez yönetimine, başvuru sahipleri tarafından yapmayı planladıkları proje veya ürünün kullanım amacı ve kapsamı ile varsa aldıkları destekleri belirten bir e-posta ile yapılan başvurular, ön incelemeden geçirilir, uygun bulunanlardan üyelik başvurusu yapması istenir ve atölye üyeliği kabul edilir.

e)   Üyelik başvurusu alınan kişilere Düzce Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinesinde yetişkinlere yönelik üstün yetenek tanılama testleri uygulanabilir.

f)   Merkez atölyeleri kullanım hakkı verilen, proje ve ürün çalışması yapacak kişiler yasal mevzuatı düzenlenmiş sınai mülkiyet ve telif haklarının korunması ilkelerine ve etik ilkelere uygun hareket etmeyi kabul etmiş sayılır.

g)   Merkez atölyeleri kullanılarak ortaya çıkartılmış prototip ürünler patent alınması halinde ileride seri üretime geçildiğinde patent gelirlerinin % 3 den az olmamak üzere Merkezin idari ve mali olarak bağlı olduğu döner sermaye işletmesine düzenli olarak pay ödemeyi kabul etmiş sayılır.

h)   Merkez atölyeleri kullanım hakkı verilen kişiler, kurumlarla iş birliği içerisinde iş sağlığı ve güvenliği, ilkyardım, makine donanım kullanımı, patent, faydalı model, telif ve sınai mülkiyet hakları ve etik ilkeler, pazarlama, ekip çalışması vb. alanlarda düzenlenecek eğitim faaliyetlerine katılım sağlamak zorundadır.

i)    Merkez atölyeleri kullanılarak ortaya çıkartılmış prototip ürünler ve proje çalışmalarının her türlü etkinlik ve fuarlarda sunumlarında ayrıca yazılı ve görsel basına yapılacak tanıtımlarında Mucit Burda logosu ve Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi isminin görünürlüğü üst seviyede tutulacaktır.

 

Sağlanan Destekler

 

Merkeze bağlı atölyeleri kullanma hakkı kazanan araştırmacılar, çalışma alanı, bilgisayar ve internet erişimi olanakları, bilgisayarlara kurulu tasarım ve çizim programlarını kullanma hakkı ve danışma olanakları, bunlarla beraber atölye içinde prototip çalışması için alan ve temel düzeyde ihtiyaç duyacağı makine, cihaz, alet, ekipman ve üretim için farklı alanlarda uzmanlaşmış teknik mentörlerden danışmanlık desteği alabileceklerdir. Bununla beraber üretim çalışmalarında kullanılacak merkez envanterinde bulunabilen bazı malzemeler ve bağlantı elemanlarından da (Daha sonrasında aynı özellikte ürün ve gereçleri merkeze iade etmek şartıyla) yararlanabileceklerdir.

Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezini kullanan yararlanıcılar (öğrenci ve öğretmenler) 20 Şubat 2019 tarihli Düzce Üniversitesi ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan eğitimde iş birliği protokolü kapsamında her türlü bilimsel araştırma çalışmalarında üniversitenin sahip olduğu kütüphane, araştırma merkezlerinden ücretsiz yararlandırılabilecektir. Ayrıca Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) Laboratuvarlarında analizlerde indirim uygulanabilecektir.

Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezini kullanan bireyler eğitim ve sunumlar için Düzce TEKNOPARK’a ait kongre, sergi ve konferans salonlarını kullanabilecekler ayrıca Düzce TEKNOPARK tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlere ücretsiz katılım sağlayabileceklerdir.

Merkezin atölye bölümlerine girişler kontrollü olup kartlı sistem kullanılmaktadır. Giriş kartları atölye kullanım izni verilenlere merkez tarafından hazırlanarak fotoğraflı Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi üye kimliği olarak da kullanılabilecek şekilde düzenlenip teslim edilecektir.

Merkezin çalışma saatleri hafta içi 09.00 – 17.30 saatleri arasıdır. Ancak merkez yönetimi özel durumlarda öğrenci ve diğer yararlanıcıların normal çalışma saatleri dışında çalışabilmeleri için gerekli önlemleri olanaklar ve ekonomik şartların izin verdiği oranda alır.

Düzce Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi Projesi kapsamında atölyeden yararlanmak isteyen engelli bireyler ile erişimde güçlük çeken üstün yetenekli bireylerin atölyeye erişimlerini sağlamak, toplantı, gezi, ziyaret ve inceleme çalışmaların da yararlanıcıları taşımak, düzenlenecek ulusal yarışma, fuar ve benzer etkinliklere katılacak yararlanıcılara servis hizmeti sunmak amacıyla proje finasmanı ile alınmış servis minibüsümüz bulunmaktadır.

Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi atölyelerinde deneysel çalışma, proje ve ürün çalışması yapacak kişiler ihtiyaçları olan malzemeleri temin ettikten sonra aşağıdaki makinaları ve ekipmanları kullanarak deney ve üretim yapabilirler.

Profesyonel 3B Yazıcı

3B Tarayıcı

 Lazer Kesim Makinası

Elektronik Çalışma Masası, Cihaz ve Ekipmanları

Yazılım ve Kodlama Çalışma Masası, Cihaz ve Ekipmanları

CNC Tezgâhı ve Ekipmanları

Şekillendirme Makine, Cihaz ve Ekipmanları ( Torna, ayaklı matkap, gravür seti, köpük şekillendirme makinası, kılavuz pafta takımı, hidrolik baskı vb.)

Mekanik Çalışma Tezgâhı ve Ekipmanları

Ultrasonik Temizleme Makinası

İndüksiyon Ocağı

Deney Masası, Dijital Mikroskop ve Araç, Gereçleri

Punto Kaynak Makinası

Bilgisayar ve Sunum Cihazı

Kaynak İstasyonu, Kaynak Makine Ve Ekipmanları

Boya İstasyonu, Boya Ekipmanları

Hava Kompresörü ve Ekipmanları

Torna Makinası

Kıl Testeresi Makinası

Şerit Testere

Daire Testere

Metal Şekillendirme Cakası

Taşlı Metal Kesme Makinası

Taşlama ve Bant Zımpara Makinası

Spiral Avuç Taşlama Makinası

Dekupaj Testeresi

Metal Kesme Makası

Elektrikli El Zımparası

Hidrolik Pres

Kuvvet Masası Deney Seti

Temel Ölçümler ve Hata Hesaplama Deney Seti

Eğik Atış Deney Seti

Serbest Düşme Deney Seti

Sarkaç Deney Seti

Balistik Sarkaç Deney Seti

Yay ve Salınım Deney Seti

Dalga Leğeni Deney Seti

Hava Masası Deney Seti

Öz Isı Deney Seti

Temel Optik Deney Seti

Gelişmiş Optik Deney Seti

Temel Elektronik Deney Seti

Kondansatörlerin Dolma Boşalma Deney Seti

İndüktörlerde Manyetik Alan Deney Seti

Biot-Savart Yasası Deney Seti

Yerin Manyetik Alanı Deney Seti

Wheatstone Köprüsü Deney Seti

Eş Potansiyel-Elektrik Alan Çizgileri Deney Seti

Akim Terazisi Deney Seti

Transfromatörler Deney Seti

Manyetik İndüksiyon, Faraday Yasasi Deney Seti

Vakumlu, Plazma Katot Işini Deney Seti

 

Dikkat Edilecek Hususlar

Genel Kurallar

1.   Yararlanıcılar temel düzeyde kullanım becerileri eğitimi aldıktan sonra atölyelerdeki makine ve cihazları kullanmaya başlayabileceklerdir.

2.   Yaralanıcılar çalışma önlüklerini, koruyucu gözlük ve iş eldivenlerini yanlarında getireceklerdir.

3.   Yararlanıcıların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olması zorunludur. (Eğitim alındığına dair belgeler merkez yönetimine ibraz edilecektir.)

4.   İş güvenliği için yasaklayıcı ve uyarıcı levhalara ve işaretlere uygun hareket edeceklerdir.

5.   Kullanım esnasında cihaz ve makinaların yerleri değiştirilmeyecektir. Kullanılan tüm makinalar, ekipmanlar ile araç ve gereçler alındığı yere düzgün bir şekilde bırakılacaktır.

6.   Çalışma alanın temiz olmasına özen gösterilecektir.

7.   Çalışma alanında yeterli hava ve ışık olmasına dikkat edilecektir. Gerektiğinde iklimlendirme sistemleri ile havalandırılması sağlanacaktır.

8.   Hiçbir araç ve gereç kullanım sonrası ortalıkta bırakılmayacak, kullanım sırasında ortaya çıkan toz, talaş ve parça artıklarının temizliği yapılarak temiz bir şekilde alan teslim edilecektir. (Kurumun genel temizlik personellerinden destek alınabilir)

9.   Çalışması bilinmeyen hiçbir makine ve cihaz güvenlik önlemleri gereği kullanılmayacaktır. Kullanımından emin olunmayan makinalar için teknik personellerden bilgi alınması zorunludur.

10. Makine, cihaz, ekipman, araç ve gereç kullanırken işlem sırasına ve kullanım yönergelerine uygun hareket edilecektir.

11. Dikkatsizlik, bilgisizlik ve şakalaşma sonunda kaza meydana gelebileceğini ve bazı yaralanmalara hatta telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır.

12. Kesici, delici, yanıcı vb. tehlike arz eden araç ve gereçleri ön eğitim almadan kesinlikle kullanılmayacaktır.

13. Makinalarla çalışırken uygun iş giysileri giyilmelidir. (Gevşek, yırtık veya herhangi bir şekilde makinaya takılabilecek bir aksesuarı bulunan bir kıyafet istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.) Bağlı ayakkabı giyilmesi halinde bağcıkların sıkı bağlı olduğuna ve yürümeye engel teşkil etmediğine dikkat edilmelidir. Mekanik Tasarım Atölyesini kullanacak yararlanıcıların metal, kalın ahşap vb. ağır bir malzeme ile çalışması gerekiyorsa uç tarafı korumalı, kalın kaymayan tabanlı ve sağlam üst kısma sahip ayakkabılar giymesi zorunludur. Eğer döner bir parçası olan makine ile çalışılacaksa özellikle saçları uzun olan yararlanıcıların uygun şekilde bone takmaları veya toplayıp şapka altına sıkıştırmaları gerekmektedir.

14. Makinaları kullanırken acil durumda makinanın nasıl durdurulması gerektiği öğrenilmelidir.

15. Makinaları kullanırken koruyucu kapak ve siperliklerinin kapalı ve yerinde olmasına dikkat edilecektir.

16. Yorgunken ve tedavi amaçlı ilaç kullanırken makine ve cihazlar kullanılmayacaktır.

17. Cihazlar kullanıldıktan sonra fişleri güç kaynağından çekilecektir.

18. Makine ve cihazlar fazla zorlanmayacak ve kullanım talimatlarına uygun çalıştırılacaktır.

19. Makine ve cihazların çalışması durmadan yanından ayrılınmayacak ve kullanılmadığı zamanlarda çalışır vaziyette bırakılmayacaktır.

20. Merkez atölyeleri güvenlik kamera sistemi ile izlenmekte olup kullanım sırasında oluşabilecek arızalanmalarda, araç ve gereçlerde oluşabilecek kırılma ve zarar görme durumlarında merkez yöneticisine bilgi verilecek ve tutanak tutulacaktır. Atölyelerindeki hiçbir makine, cihaz, ekipman, araç ve gereç merkez dışına kesinlikle çıkartılmayacaktır. (Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeyenlerin kullanım izinleri askıya alınacak ve gerekli görülmesi halinde kullanım izinleri süresiz iptal edilebilecektir)

21. Arızalı ya da eksik bir parça tespit edildiğinde merkez yöneticisine bilgi verilecek ve yardım istenecektir.

22. Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi içinden merkez yönetiminin izni alınmadan fotoğraf ve video kayıt alınmayacak hiçbir sosyal paylaşım platformunda yazılı ve görsel basında yayınlanmayacaktır. (Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeyenlerin kullanım izinleri askıya alınacak ve gerekli görülmesi halinde kullanım izinleri süresiz iptal edilebilecektir)

Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi yönetimi yukarıda belirtilen maddelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

İletişim

MUCİT BURDA

MESLEKİ YAŞAM VE İNOVATİF ÇÖZÜM MERKEZİ

ADRES: Karaca Mahallesi Akçakoca Karayolu Caddesi D: Blok, 81100 Merkez/Düzce

BORSA İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kampüsü F Blok Merkez/DÜZCE

e-Mail: mucitburda@gmail.com

Sosyal Medya Hesaplarımız